เพิ่งเริ่มเปิดร้านค่ะขอเวลาแต่งร้านและลงสินค้า ไม่นานค่ะ